2015-02-25 06:00

2015-02-25 06:00

Ingen industri till Humletorp!

KIL:

I NWT 18/2 uttalar sig Mikael Johansson, kommunalråd i Kil, om att S och C har planer på att bygga ytterligare ett industriområde på Humletorp vid Runnevål. ”Vår förhoppning är att vi ska kunna ha en dialog och diskussion så att vi blir överens.”

Vi som bor på Runnevål och Humletorp vill bli överens med Mikael Johansson om att vi får behålla den åker som finns här. Däremot kommer vi inte att bli överens om att det byggs ett industriområde vid detta grönområde.

Ta fram planskissen från 1974 där Kils kommun har ritat in en vall med plantering som skiljer Runnevåls gamla industriområde från villaområdet. Här är det inga problem att bli överens med de som bor 50 meter från industrilokaler att bygga denna vall med plantering.

Kurt Jonsson

Runnevål, Kil

I NWT 18/2 uttalar sig Mikael Johansson, kommunalråd i Kil, om att S och C har planer på att bygga ytterligare ett industriområde på Humletorp vid Runnevål. ”Vår förhoppning är att vi ska kunna ha en dialog och diskussion så att vi blir överens.”

Vi som bor på Runnevål och Humletorp vill bli överens med Mikael Johansson om att vi får behålla den åker som finns här. Däremot kommer vi inte att bli överens om att det byggs ett industriområde vid detta grönområde.

Ta fram planskissen från 1974 där Kils kommun har ritat in en vall med plantering som skiljer Runnevåls gamla industriområde från villaområdet. Här är det inga problem att bli överens med de som bor 50 meter från industrilokaler att bygga denna vall med plantering.

Kurt Jonsson

Runnevål, Kil