2015-02-24 06:00

2015-02-24 06:00

Landsbygden är hotad

SVERIGE: Åkermarken växer igen

Det kan verka som om EU ödelägger vårt svenska jordbruks- och mjölkbondebestånd. Är avsikten att skapa ett vildmarksområde, en rekreationsmöjlighet för trångbodda, ren luft- och naturskövlade européer? Eller turism från andra kontinenter?

Skulle vi av någon orsak bli avskilda från import i en kristid, har vi inte längre en landsbygd att dra oss tillbaka till, inget lantbruk som producerar mat: mjölk, ost, ägg, kött, säd, grönsaker och det mesta som hör till en ordinär måltid. Under krigs- och kristider har barn skickats till landet från bristfällig stadsmiljö.

Nu växer åkermark igen, med bland annat energiskog eller kreatursfoder, och tränger allt längre inpå en tågresenärs utsikt. Är vi alla medvetna om att vi medverkar till utarmning av resurser och människor som kan upprätthålla våra liv i Sverige? Vi kan ju knappt välja svensk mjölk längre...

Gunnel

Det kan verka som om EU ödelägger vårt svenska jordbruks- och mjölkbondebestånd. Är avsikten att skapa ett vildmarksområde, en rekreationsmöjlighet för trångbodda, ren luft- och naturskövlade européer? Eller turism från andra kontinenter?

Skulle vi av någon orsak bli avskilda från import i en kristid, har vi inte längre en landsbygd att dra oss tillbaka till, inget lantbruk som producerar mat: mjölk, ost, ägg, kött, säd, grönsaker och det mesta som hör till en ordinär måltid. Under krigs- och kristider har barn skickats till landet från bristfällig stadsmiljö.

Nu växer åkermark igen, med bland annat energiskog eller kreatursfoder, och tränger allt längre inpå en tågresenärs utsikt. Är vi alla medvetna om att vi medverkar till utarmning av resurser och människor som kan upprätthålla våra liv i Sverige? Vi kan ju knappt välja svensk mjölk längre...

Gunnel