2015-02-24 06:00

2015-02-24 06:00

Allt är inte logiskt

TRO:

21 kopter mördas av IS-bödlar och i Egypten upphöjs offren av sina religionsföreträdare till martyrer. De IS-bödlar som utfört denna grymhet blir också martyrer om de dödas i IS-krig mot övriga världen. I båda fallen har deras ledning bestämt att alla(h) martyrer går direkt till paradiset utan att passera gå... Både gärningsmän och offer har fritt inträde. Logiskt?

Vi människor blandar drömmar, fantasier och önsketänkande till symboliska visionsmöjligheter. Att allt som har en början också skulle ha ett slut är visserligen logiskt, men alldeles för ologiskt enkelt för att vår högutvecklade hjärna skall få sinnesfrid. Det känns bra mycket bättre att tänka sig en fortsättning i himlen, paradiset, Reinkarnationen, eller åtminstone friden, i Nirvana. Huruvida Gud skapade människan eller om människan skapade Gud har ingen avgörande betydelse eftersom det i båda fallen finns en känsla av att ha tillgång till något högre.

I Indien finns det 330 miljoner gudar vilka människorna själva har utnämnt, men som de känner enorm trygghet av att ha tillgång till och vid behov kunna vända sig till när anden faller på... Kanske är det dessa själsliga visionsdroger som vi människor måste ha och behöver för att kunna gå vidare här i livet, men speciellt logiskt är det inte.

Sven-Åke Runelid

21 kopter mördas av IS-bödlar och i Egypten upphöjs offren av sina religionsföreträdare till martyrer. De IS-bödlar som utfört denna grymhet blir också martyrer om de dödas i IS-krig mot övriga världen. I båda fallen har deras ledning bestämt att alla(h) martyrer går direkt till paradiset utan att passera gå... Både gärningsmän och offer har fritt inträde. Logiskt?

Vi människor blandar drömmar, fantasier och önsketänkande till symboliska visionsmöjligheter. Att allt som har en början också skulle ha ett slut är visserligen logiskt, men alldeles för ologiskt enkelt för att vår högutvecklade hjärna skall få sinnesfrid. Det känns bra mycket bättre att tänka sig en fortsättning i himlen, paradiset, Reinkarnationen, eller åtminstone friden, i Nirvana. Huruvida Gud skapade människan eller om människan skapade Gud har ingen avgörande betydelse eftersom det i båda fallen finns en känsla av att ha tillgång till något högre.

I Indien finns det 330 miljoner gudar vilka människorna själva har utnämnt, men som de känner enorm trygghet av att ha tillgång till och vid behov kunna vända sig till när anden faller på... Kanske är det dessa själsliga visionsdroger som vi människor måste ha och behöver för att kunna gå vidare här i livet, men speciellt logiskt är det inte.

Sven-Åke Runelid