2015-02-23 06:00

2015-02-23 06:00

Olika färg.olika pris...

MJÖLK:

Bensin och mjölk hade ungefär samma literpris, när jag var ung på 1970-talet. Vatten i butik är dyrare!

Om det nu inte går att ta ut mer för mjölken, så kan väl Coop och Ica göra som de gjorde med plastpåsarna: man kunde välja en vanlig för 1:50 eller en rosa som stödde bröstcancerfonden och kostade 5.

Be mejerierna att göra en färgavvikelse på förpackningarna, som kostar tre kronor mer, och låt hela merkostnaden gå till bönderna!

Alla kommer naturligtvis inte att köpa den dyrare mjölken, även om jag önskar att alla som har råd gör det – det måste finnas fler än jag som tycker det är värt att behålla bönderna i Sverige.

C T

Bensin och mjölk hade ungefär samma literpris, när jag var ung på 1970-talet. Vatten i butik är dyrare!

Om det nu inte går att ta ut mer för mjölken, så kan väl Coop och Ica göra som de gjorde med plastpåsarna: man kunde välja en vanlig för 1:50 eller en rosa som stödde bröstcancerfonden och kostade 5.

Be mejerierna att göra en färgavvikelse på förpackningarna, som kostar tre kronor mer, och låt hela merkostnaden gå till bönderna!

Alla kommer naturligtvis inte att köpa den dyrare mjölken, även om jag önskar att alla som har råd gör det – det måste finnas fler än jag som tycker det är värt att behålla bönderna i Sverige.

C T