2015-02-23 06:00

2015-02-23 06:00

Lösningen på vår försvarskris

KLUSTER:

Drygt 3 miljarder kronor saknas i försvarsbudgeten. Enligt en analys, beställd av Region Värmland, ger en satsning i klusterföretag 100 gånger insatsen. Det här är enormt!

Om 30 miljoner kronor av skattemedlen satsas, ger detta en överlönsamhet på 3 miljarder, en summa så stor att den lätt kunde lösa budgetkrisen i försvarsfrågan. Med siffertravesti skulle överlönsamheten kunna återinvesteras i kluster i ytterligare två steg – då skulle återbäringen räcka till att bygga upp ett försvar långt starkare än Rysslands!

Botris

Drygt 3 miljarder kronor saknas i försvarsbudgeten. Enligt en analys, beställd av Region Värmland, ger en satsning i klusterföretag 100 gånger insatsen. Det här är enormt!

Om 30 miljoner kronor av skattemedlen satsas, ger detta en överlönsamhet på 3 miljarder, en summa så stor att den lätt kunde lösa budgetkrisen i försvarsfrågan. Med siffertravesti skulle överlönsamheten kunna återinvesteras i kluster i ytterligare två steg – då skulle återbäringen räcka till att bygga upp ett försvar långt starkare än Rysslands!

Botris