2015-02-23 06:00

2015-02-23 06:00

Här är allt eftersatt...

VÅLBERG:

Hur i hela friden kan man motivera mig, som bor i Vålberg, att man ska använda mina skattepengar till en gång- och cykelbro i Karlstad, när vi i Vålberg inte ens har vägar att åka på? Allt är eftersatt här.

Visst ja, de byggde ju ny busshållplats till alkisarna. Tack, Karlstads kommun!

Roger

Hur i hela friden kan man motivera mig, som bor i Vålberg, att man ska använda mina skattepengar till en gång- och cykelbro i Karlstad, när vi i Vålberg inte ens har vägar att åka på? Allt är eftersatt här.

Visst ja, de byggde ju ny busshållplats till alkisarna. Tack, Karlstads kommun!

Roger