2015-02-20 06:00

2015-02-20 06:00

Terror mot landsbygden

SKATTER:

Det är inte bara Miljöpartiet som terroriserar oss som bor på landsbygden. Nu sällar sig också Naturskyddsföreningen till terroristerna. När vi för dyra pengar har skaffat oss bränslesnåla bilar, så vill Naturskyddsföreningen kraftigt höja skatten. Var finns den logiken? Varför ska vi i framtiden byta till bränslesnåla bilar, om man bara höjer skatten?

Lars Andersson

Det är inte bara Miljöpartiet som terroriserar oss som bor på landsbygden. Nu sällar sig också Naturskyddsföreningen till terroristerna. När vi för dyra pengar har skaffat oss bränslesnåla bilar, så vill Naturskyddsföreningen kraftigt höja skatten. Var finns den logiken? Varför ska vi i framtiden byta till bränslesnåla bilar, om man bara höjer skatten?

Lars Andersson