2015-02-20 06:00

2015-02-20 06:00

:

Svar till Therese Nyström Karlsson (NWT 18/2):

Att handla second hand hos ideella organisationer som till exempel Myrorna är bra på flera sätt. Utöver att överskottet går till välgörande ändamål är det också en form av konsumtion som är bra för miljön och sparar resurser. Det ska belönas i stället för beskattas. I denna fråga råder ingen politisk konflikt. Regeringen vill inte ha denna moms och det ville inte den förra regeringen heller.

Att påtala att problemet beror på momsdirektivet i EU-rätten är inte att skylla ifrån sig. Det är ett konstaterande och en förklaring till varför processen är så krånglig. Som politiker kan vi inte ändra högsta förvaltningsdomstolens beslut från 2013 eller Skatteverkets tolkning. Däremot kan vi arbeta för att hitta en lösning, vilket vår regering nu gör. För Miljöpartiet är detta en mycket viktig fråga.

Stina Bergström

Riksdagsledamot (MP)

Svar till Therese Nyström Karlsson (NWT 18/2):

Att handla second hand hos ideella organisationer som till exempel Myrorna är bra på flera sätt. Utöver att överskottet går till välgörande ändamål är det också en form av konsumtion som är bra för miljön och sparar resurser. Det ska belönas i stället för beskattas. I denna fråga råder ingen politisk konflikt. Regeringen vill inte ha denna moms och det ville inte den förra regeringen heller.

Att påtala att problemet beror på momsdirektivet i EU-rätten är inte att skylla ifrån sig. Det är ett konstaterande och en förklaring till varför processen är så krånglig. Som politiker kan vi inte ändra högsta förvaltningsdomstolens beslut från 2013 eller Skatteverkets tolkning. Däremot kan vi arbeta för att hitta en lösning, vilket vår regering nu gör. För Miljöpartiet är detta en mycket viktig fråga.

Stina Bergström

Riksdagsledamot (MP)