2015-02-19 06:00

2015-02-19 06:00

Världen utan Auschwitz

FÖRFÖLJELSER:

Genom historien har judar och personer av judisk härkomst framstått som ojämförligt framgångsrikast inom kultur, naturvetenskap, ekonomi, handel och juridik – ja, snart sagt inom alla samhällets sektorer. Dessutom kan tilläggas att merparten av nobelpristagarna genom åren har varit judar eller har haft judisk härkomst.

Min fundering är: Var hade vi stått om nazisterna inte hade utrotat alla dessa miljoner judar i sina koncentrationsläger? Bland dem fanns framstående vetenskapsmän och forskare av alla kategorier, barn och ungdomar som skulle ha växt upp till likaledes framstående vetenskapare. Kanske hade dessa forskat fram lösningen på många av de problem som vår arma planet står inför; ta miljöförstörelsen och energiförsörjningen som exempel.

Om de bara hade fått leva!

Judevän

Genom historien har judar och personer av judisk härkomst framstått som ojämförligt framgångsrikast inom kultur, naturvetenskap, ekonomi, handel och juridik – ja, snart sagt inom alla samhällets sektorer. Dessutom kan tilläggas att merparten av nobelpristagarna genom åren har varit judar eller har haft judisk härkomst.

Min fundering är: Var hade vi stått om nazisterna inte hade utrotat alla dessa miljoner judar i sina koncentrationsläger? Bland dem fanns framstående vetenskapsmän och forskare av alla kategorier, barn och ungdomar som skulle ha växt upp till likaledes framstående vetenskapare. Kanske hade dessa forskat fram lösningen på många av de problem som vår arma planet står inför; ta miljöförstörelsen och energiförsörjningen som exempel.

Om de bara hade fått leva!

Judevän