2015-02-19 06:00

2015-02-19 06:00

Jämför löner och klippriser

JÄMLIKHET:

Svar till signaturen Oslo (NWT 16/2):

Jag håller med dig om att samhället ska vara jämlikt mellan kvinnor och män, men jag tycker det finns betydligt större problem att ta tag i än att Färjestad vid en av sina många hemmamatcher låter kvinnor gå in för 50 kronor.

Liknande exempel, fast till männens favör, finns bland frisersalonger som annonserar om betydligt lägre klippriser för män än för kvinnor. Det är inte heller jämlikt – klipptiden borde avgöra priset.

Jag undrar hur många årtionden till vi kommer att få höra att kvinnor har lägre lön än män för likvärdiga arbeten – och det verkar bara få fortgå!

Karlstadskvinna

Svar till signaturen Oslo (NWT 16/2):

Jag håller med dig om att samhället ska vara jämlikt mellan kvinnor och män, men jag tycker det finns betydligt större problem att ta tag i än att Färjestad vid en av sina många hemmamatcher låter kvinnor gå in för 50 kronor.

Liknande exempel, fast till männens favör, finns bland frisersalonger som annonserar om betydligt lägre klippriser för män än för kvinnor. Det är inte heller jämlikt – klipptiden borde avgöra priset.

Jag undrar hur många årtionden till vi kommer att få höra att kvinnor har lägre lön än män för likvärdiga arbeten – och det verkar bara få fortgå!

Karlstadskvinna