2015-02-19 06:00

2015-02-19 06:00

Hund nära att bli överkörd

KOPPELTVÅNG:

Svar till hundägare (nwt.se 14/2):

Du tror att du gör rätt med din hund att ha den lös utan koppel, det får du tro. I dag när jag körde hem från jobbet fick jag nästan se bilen framför mig köra över en underbar vacker golden. Denna underbara hund gick med sin ägare snällt utan koppel fram till gatan då den plötsligt, utan förvarning, sprang framför bilen framför mig. Den var en halvmeter från att bli mosad.

Den hundägaren trodde också att hon hade sin hund under röstkontroll, men tydligen inte. Det hade varit synd att se denna hund bli mos, synd om ägaren och synd om den som körde bilen framför mig.

Du tror det är upp till dig, men du kan läsa på Karlstad.se följande:

Koppeltvång

Hundar ska alltid hållas under uppsikt och nästan alltid gäller koppeltvång. Av ordningsföreskrifterna framgår att hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagt område och likvärdiga områden som till exempel idrottsplatser, motionsspår, badplatser och stadsdelscentra.

Ansvarig hundägare

Svar till hundägare (nwt.se 14/2):

Du tror att du gör rätt med din hund att ha den lös utan koppel, det får du tro. I dag när jag körde hem från jobbet fick jag nästan se bilen framför mig köra över en underbar vacker golden. Denna underbara hund gick med sin ägare snällt utan koppel fram till gatan då den plötsligt, utan förvarning, sprang framför bilen framför mig. Den var en halvmeter från att bli mosad.

Den hundägaren trodde också att hon hade sin hund under röstkontroll, men tydligen inte. Det hade varit synd att se denna hund bli mos, synd om ägaren och synd om den som körde bilen framför mig.

Du tror det är upp till dig, men du kan läsa på Karlstad.se följande:

Koppeltvång

Hundar ska alltid hållas under uppsikt och nästan alltid gäller koppeltvång. Av ordningsföreskrifterna framgår att hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom detaljplanelagt område och likvärdiga områden som till exempel idrottsplatser, motionsspår, badplatser och stadsdelscentra.

Ansvarig hundägare