2015-02-19 06:00

2015-02-19 06:00

Det finns redan en cykelramp

BORGMÄSTARBRON:

Vet inte de ansvariga på Karlstads kommun att man redan har byggt en alldeles förträfflig cykelramp på Borgmästarbrons västra sida?

Ja, lite ny asfalt skulle kanske inte skada, men inte behövs väl ytterligare en dyr ramp på den sidan, när det finns så många andra behövliga projekt att stoppa skattepengarna i, till exempel mycket dåligt underhållna vägar.

En bättre skyltning till den befintliga rampen skulle dock inte vara i vägen.

Häpen cyklist

Vet inte de ansvariga på Karlstads kommun att man redan har byggt en alldeles förträfflig cykelramp på Borgmästarbrons västra sida?

Ja, lite ny asfalt skulle kanske inte skada, men inte behövs väl ytterligare en dyr ramp på den sidan, när det finns så många andra behövliga projekt att stoppa skattepengarna i, till exempel mycket dåligt underhållna vägar.

En bättre skyltning till den befintliga rampen skulle dock inte vara i vägen.

Häpen cyklist