2015-02-19 06:00

2015-02-19 06:00

Bilbro behövs, inte cykelbro

KARLSTAD:

Jag visste inte att det var så stora problem med cyklister i Karlstad, så att man behöver ytterligare en cykelbro.

Har inte våra valda politiker kört bil på Karl IX:s gata och upptäckt att det är väldigt tillkorkat på vissa tider? Har det inte gått upp ett ljus för dem, att det är bilbroar vi behöver? Ingen latmansbro för att snabbt ta sig till ishallen eller travbanan.

Eller bor det kanske en politiker på Råtorp som snabbt vill ta sig till de två arenorna?

Politikerna kanske i stället ska titta på gamla flygfältet och Björkås, så att de som kommer från sjukhuset snabbt tar sig väster- och norrut – och slipper passera Karl IX:s gata.

Oslo

Jag visste inte att det var så stora problem med cyklister i Karlstad, så att man behöver ytterligare en cykelbro.

Har inte våra valda politiker kört bil på Karl IX:s gata och upptäckt att det är väldigt tillkorkat på vissa tider? Har det inte gått upp ett ljus för dem, att det är bilbroar vi behöver? Ingen latmansbro för att snabbt ta sig till ishallen eller travbanan.

Eller bor det kanske en politiker på Råtorp som snabbt vill ta sig till de två arenorna?

Politikerna kanske i stället ska titta på gamla flygfältet och Björkås, så att de som kommer från sjukhuset snabbt tar sig väster- och norrut – och slipper passera Karl IX:s gata.

Oslo