2015-02-19 06:00

2015-02-19 06:00

Beundran för judar

SKYDD:

Det var en skam att Sverige under kriget av och till stängde sina gränser för judar som flydde nazismen. Sannolikt mördades flera av dem i koncentrationsläger.

Det är en skam att svenska staten inte bekostar hela skyddet av judiska människor. Det är så att dessa själva måste stå för en större del av utgifterna för skyddet.

Svenska judar är svenska medborgare. Andra svenskar skyddas, varför skyddar då den svenska staten inte svenska judar fullt ut?

Jörgen Renck

Det var en skam att Sverige under kriget av och till stängde sina gränser för judar som flydde nazismen. Sannolikt mördades flera av dem i koncentrationsläger.

Det är en skam att svenska staten inte bekostar hela skyddet av judiska människor. Det är så att dessa själva måste stå för en större del av utgifterna för skyddet.

Svenska judar är svenska medborgare. Andra svenskar skyddas, varför skyddar då den svenska staten inte svenska judar fullt ut?

Jörgen Renck