2015-02-14 06:00

2015-02-14 06:00

Svartbyggen och makadam

100 000:

Karlstad 100 000... Hur ska det gå, hur ska det gå? Är det inte svartbyggen, så handlar det mest om makadamhögar som ligger i år efter år...

Fabbe

Karlstad 100 000... Hur ska det gå, hur ska det gå? Är det inte svartbyggen, så handlar det mest om makadamhögar som ligger i år efter år...

Fabbe