2015-02-14 06:00

2015-02-14 06:00

Brobygget börjar redan i höst

KARLSTAD:

Den nya cykelbron mellan Färjestad och Råtorp har varit planerad under en längre tid efter önskemål från Karlstadsborna. Syftet med bron är att utveckla framkomligheten för gång- och cykeltrafiken mellan Karlstads olika stadsdelar, något som beskrivs i bland annat Karlstads kommuns tillväxtstrategi. Vi ser att bron skapar goda förutsättningar för ett ökat cyklande i Karlstad utan några rivningar eller ombyggnationer av vägar. Byggandet av gång- och cykelbron utesluter inte byggandet av den påfartsramp till Borgmästarbron.

Jag kan meddela att byggandet av den nya bron påbörjas redan i höst.

Håkan Eriksson

Trafik- och gatuchef, Karlstads kommun

Den nya cykelbron mellan Färjestad och Råtorp har varit planerad under en längre tid efter önskemål från Karlstadsborna. Syftet med bron är att utveckla framkomligheten för gång- och cykeltrafiken mellan Karlstads olika stadsdelar, något som beskrivs i bland annat Karlstads kommuns tillväxtstrategi. Vi ser att bron skapar goda förutsättningar för ett ökat cyklande i Karlstad utan några rivningar eller ombyggnationer av vägar. Byggandet av gång- och cykelbron utesluter inte byggandet av den påfartsramp till Borgmästarbron.

Jag kan meddela att byggandet av den nya bron påbörjas redan i höst.

Håkan Eriksson

Trafik- och gatuchef, Karlstads kommun