2015-02-13 06:00

2015-02-13 06:00

Låt kunniga få ta över nu

VINDKRAFT

Vad är det för fel med vindsnurrorna på Gässlingegrundet som inte hållit lika bra kvalitet som övriga Värmlandssnurror har gjort? Är de alltför tekniskt komplicerade till följd av att de placerats just på Gässlingegrundet? Eller är det aktörernas ovederhäftiga och okunniga sätt att projektera i något som man kan kalla för en skattefinansierad lekstuga?

Stäng det här dagiset och låt aktörer med kunskap och erfarenhet ta över!

Låf

Vad är det för fel med vindsnurrorna på Gässlingegrundet som inte hållit lika bra kvalitet som övriga Värmlandssnurror har gjort? Är de alltför tekniskt komplicerade till följd av att de placerats just på Gässlingegrundet? Eller är det aktörernas ovederhäftiga och okunniga sätt att projektera i något som man kan kalla för en skattefinansierad lekstuga?

Stäng det här dagiset och låt aktörer med kunskap och erfarenhet ta över!

Låf