2015-02-13 06:00

2015-02-13 06:00

"Bergenheim är oinitierad,nästintill munhälsofientlig"

KARLSTADS UNIVERSITET: Rektor riskerar negativ bedömning

Karlstads universitet – läs: rektor Åsa Bergenheim – har beslutat att lägga ned tre utbildningar, bland annat den till tandhygienist (TH). Av besparingsskäl.

Beslutet visar brist på insikt i svensk tandvård, nu och i framtiden. Den kanske viktigaste personalgruppen för en god tandhälsa upp i hög ålder får betydande minskat rekryteringsunderlag framöver. Detta går stick i stäv med Universitetskanslersämbetets, UKÄ, nyligen genomförda analys av bland annat framtida svenskt behov av tandhygienister.

Jag har själv i ett flertal år undervisat och handlett vid TH-utbildningar och har den insikt rektor saknar. Min förhoppning är att hon låter sig påverkas av UKÄ:s samt landstings- och privattandvårdens argument för att behålla en TH-utbildning i Karlstad – och att hon ändrar sitt beslut!

Bergenheim skulle därvid bespara sig risken att i framtiden bli bedömd för att ha varit oinitierad, nästintill munhälsofientlig.

Gunnar Heden

Pensionerad övertandläkare

Karlstads universitet – läs: rektor Åsa Bergenheim – har beslutat att lägga ned tre utbildningar, bland annat den till tandhygienist (TH). Av besparingsskäl.

Beslutet visar brist på insikt i svensk tandvård, nu och i framtiden. Den kanske viktigaste personalgruppen för en god tandhälsa upp i hög ålder får betydande minskat rekryteringsunderlag framöver. Detta går stick i stäv med Universitetskanslersämbetets, UKÄ, nyligen genomförda analys av bland annat framtida svenskt behov av tandhygienister.

Jag har själv i ett flertal år undervisat och handlett vid TH-utbildningar och har den insikt rektor saknar. Min förhoppning är att hon låter sig påverkas av UKÄ:s samt landstings- och privattandvårdens argument för att behålla en TH-utbildning i Karlstad – och att hon ändrar sitt beslut!

Bergenheim skulle därvid bespara sig risken att i framtiden bli bedömd för att ha varit oinitierad, nästintill munhälsofientlig.

Gunnar Heden

Pensionerad övertandläkare