2015-02-12 06:00

2015-02-12 06:00

Skillnad på getter och får

:

Svar till signaturen My (NWT 5/2):

Du har nog förväxlat getter med får. Jag känner en ekologisk bonde med små betesmarker som har gått över från får till getter, därför att fåren betar för nära marken och då ofta river upp även gräsrötterna och därigenom i längden fördärvar betesmarken på ett sätt som getter inte gör. Hon höll en hel del getter i en inte särskilt stor inhägnad där gräset jämt var färskt och grönt. Fåren behöver däremot mycket större marker för att gräset inte ska skadas av betningen.

Jürgen Oehmichen

Svar till signaturen My (NWT 5/2):

Du har nog förväxlat getter med får. Jag känner en ekologisk bonde med små betesmarker som har gått över från får till getter, därför att fåren betar för nära marken och då ofta river upp även gräsrötterna och därigenom i längden fördärvar betesmarken på ett sätt som getter inte gör. Hon höll en hel del getter i en inte särskilt stor inhägnad där gräset jämt var färskt och grönt. Fåren behöver däremot mycket större marker för att gräset inte ska skadas av betningen.

Jürgen Oehmichen