2015-02-12 06:00

2015-02-12 06:00

Dags att protestera mot priset

BENSIN:

Hur kommer det sig att svensken sitter tyst och inte klagar på bensinbolagen när oljepriset endast är 58 amerikanska dollar per fat och bensinpriset till kund är på samma nivå som när oljepriset låg på 120 dollar?

I dag borde bensinpriset vara på som mest 10 kronor per liter.

Det är dags att vakna och protestera, inte sitta tyst och nicka och tacka för bränslebolagens enorma vinster!

Sofie Lind

Hur kommer det sig att svensken sitter tyst och inte klagar på bensinbolagen när oljepriset endast är 58 amerikanska dollar per fat och bensinpriset till kund är på samma nivå som när oljepriset låg på 120 dollar?

I dag borde bensinpriset vara på som mest 10 kronor per liter.

Det är dags att vakna och protestera, inte sitta tyst och nicka och tacka för bränslebolagens enorma vinster!

Sofie Lind