2015-02-12 06:00

2015-02-12 06:00

Blir suveränt omhändertagna

ÅLDERDOM:

Jag har upplevt mycket positivt på min ålderdom, bortsett från att min hustru har blivit dement. Det är en sådan förmån att få åldras i Karlstad! Vi har blivit omskötta på bästa sätt av hemtjänsten – och på senare tid genom ett växelboende i 14-dagarsperioder på Rosenbad och vårt hem i Viken. Det är suveränt!

Hjälpmedelscentralen har kompletterat vår lägenhet med olika saker som underlättar vårt boende hemma. Dessutom får vi njuta av gemenskap i kyrkan på söndagarna. Kan det bli bättre?

Olle

Jag har upplevt mycket positivt på min ålderdom, bortsett från att min hustru har blivit dement. Det är en sådan förmån att få åldras i Karlstad! Vi har blivit omskötta på bästa sätt av hemtjänsten – och på senare tid genom ett växelboende i 14-dagarsperioder på Rosenbad och vårt hem i Viken. Det är suveränt!

Hjälpmedelscentralen har kompletterat vår lägenhet med olika saker som underlättar vårt boende hemma. Dessutom får vi njuta av gemenskap i kyrkan på söndagarna. Kan det bli bättre?

Olle