2015-02-11 06:00

2015-02-11 11:18

Efterlyser redovisning

VÄRMLANDSTRAFIK

Efter mer en ett år med de indragna tågstoppen på sträckan Torsby–Karlstad är min fråga till Värmlandstrafik: hur mycket blev tidsvinsten och de ökade biljettintäkterna som er vd lovade i både tv och press?

Det är av stor betydelse nu när den nya regeringen höjer vägskatt, drivmedelsskatt och annat för att minska resandet med privatbilar och ni har stoppat befolkningen på landsbygden från att resa kollektivtrafik.


Skattebetalare och fd tågresenär

Efter mer en ett år med de indragna tågstoppen på sträckan Torsby–Karlstad är min fråga till Värmlandstrafik: hur mycket blev tidsvinsten och de ökade biljettintäkterna som er vd lovade i både tv och press?

Det är av stor betydelse nu när den nya regeringen höjer vägskatt, drivmedelsskatt och annat för att minska resandet med privatbilar och ni har stoppat befolkningen på landsbygden från att resa kollektivtrafik.


Skattebetalare och fd tågresenär