2015-02-10 06:00

2015-02-10 06:00

Vi behöver ett miljonprogram

BOSTADSBRIST:

Ungdomar som vill flytta hemifrån har ofta inte råd med bostadsrätter utan är hänvisade till hyresrätter, som det är stor brist på. Därför behövs ett nytt miljonprogram typ det på 1960- och 70-talen. Detta skapar dessutom en massa jobb. Man kan finansiera det med att ta bort jobbskatteavdragen.

Hoppas politikerna vaknar

Ungdomar som vill flytta hemifrån har ofta inte råd med bostadsrätter utan är hänvisade till hyresrätter, som det är stor brist på. Därför behövs ett nytt miljonprogram typ det på 1960- och 70-talen. Detta skapar dessutom en massa jobb. Man kan finansiera det med att ta bort jobbskatteavdragen.

Hoppas politikerna vaknar