2015-02-09 06:00

2015-02-09 06:00

Skattepengar som gick i sjön

VINDKRAFT:

Vindkraftverket på Gässlingegrundet har hittills kostat 475 miljoner kronor av bland annat mina skattepengar och KBAB:s hyrespengar.

Använd i stället pengarna till sjuk- och äldrevård, skola och ungdomsverksamhet. Och klarar de inte av det så kan de börja på fas 3 – om de kommer in där... Annars får de gå till socialen liksom alla andra som inte klarar av att sköta sitt jobb.

Peter Richter

Viken

Vindkraftverket på Gässlingegrundet har hittills kostat 475 miljoner kronor av bland annat mina skattepengar och KBAB:s hyrespengar.

Använd i stället pengarna till sjuk- och äldrevård, skola och ungdomsverksamhet. Och klarar de inte av det så kan de börja på fas 3 – om de kommer in där... Annars får de gå till socialen liksom alla andra som inte klarar av att sköta sitt jobb.

Peter Richter

Viken