2015-02-09 06:00

2015-02-09 06:00

Granne överklagar för mycket

BYGGTVIST:

En invånare på Hammarö har försökt att bygga ut i fyra år och fått godkännande från kommunen. Men grannen har överklagat sex bygglovsansökningar i alla instanser. Grannens argument är nya varje gång och tar upp allt från elektromekanisk strålning till hackspettar.

Argumenten år svårbegripliga.

Kommunens handläggare måste lägga en massa arbete på detta, för att grannen ska få sin avoga inställning tillfredställd. Som skattebetalare vill jag att tjänstemännen ska kunna använda sin tid till att ta ställning till verkliga argument, inte påhittade.

Rättshaveri brukar detta kallas.

Hammaröbo

En invånare på Hammarö har försökt att bygga ut i fyra år och fått godkännande från kommunen. Men grannen har överklagat sex bygglovsansökningar i alla instanser. Grannens argument är nya varje gång och tar upp allt från elektromekanisk strålning till hackspettar.

Argumenten år svårbegripliga.

Kommunens handläggare måste lägga en massa arbete på detta, för att grannen ska få sin avoga inställning tillfredställd. Som skattebetalare vill jag att tjänstemännen ska kunna använda sin tid till att ta ställning till verkliga argument, inte påhittade.

Rättshaveri brukar detta kallas.

Hammaröbo