2015-02-07 06:00

2015-02-07 06:00

Politikerna är oeniga i en välkomstfråga

HAGFORS KOMMUN: Alternativa idéer

NYSVENSKAR

Politikerna i Hagfors kommun har olika åsikter om hur man ska välkomna nya medborgare. Ett diplom kan säkert glädja någon men det skulle vara intressant att fråga invandrarna vad de har mest nytta av, ett diplom eller en introduktionsutbildning.

Skulle det alltså vara fel att vilja visa hur de flesta lever? Det kan faktiskt vara tvärtom.

Det är sällan som särbehandling utmynnar i något positivt. Jag vill tro att människor som kommer hit vill leva här på samma villkor som resten, men då behövs kunskap.

Och till er som tappat argumenten och förmågan att lyssna på alternativa idéer: det är inte särskilt kreativt att avfärda politikerkolleger som främlingsfientliga. Nej, upp till debatt!

Nysosse

Politikerna i Hagfors kommun har olika åsikter om hur man ska välkomna nya medborgare. Ett diplom kan säkert glädja någon men det skulle vara intressant att fråga invandrarna vad de har mest nytta av, ett diplom eller en introduktionsutbildning.

Skulle det alltså vara fel att vilja visa hur de flesta lever? Det kan faktiskt vara tvärtom.

Det är sällan som särbehandling utmynnar i något positivt. Jag vill tro att människor som kommer hit vill leva här på samma villkor som resten, men då behövs kunskap.

Och till er som tappat argumenten och förmågan att lyssna på alternativa idéer: det är inte särskilt kreativt att avfärda politikerkolleger som främlingsfientliga. Nej, upp till debatt!

Nysosse