2015-02-07 06:00

2015-02-07 06:00

Ägarna avgörom arvodena

FORTUM:

Svar till signaturen Berra (NWT 30/1):

Du hävdar att Fortums elnätsavgifter hänger ihop med de arvoden som Fortums styrelse får. Det stämmer inte, av flera skäl. Det viktigaste är att alla elnätsavgifter i Sverige regleras av myndigheten Energimarknadsinspektionen. Men också att elnätsverksamheten är ett eget bolag inom Fortumkoncernen.

När det gäller nivån på styrelsearvodena är det ingenting som vi som bolag styr över: både styrelsens sammansättning och styrelsens ersättning är ägarfrågor, precis som i alla bolag. Det är aktieägarna som föreslår arvoden och det är aktieägarna som beslutar om dem på bolagsstämman.

Fredrik Karlsson

Kommunikationsdirektör, Fortum Sverige

Svar till signaturen Berra (NWT 30/1):

Du hävdar att Fortums elnätsavgifter hänger ihop med de arvoden som Fortums styrelse får. Det stämmer inte, av flera skäl. Det viktigaste är att alla elnätsavgifter i Sverige regleras av myndigheten Energimarknadsinspektionen. Men också att elnätsverksamheten är ett eget bolag inom Fortumkoncernen.

När det gäller nivån på styrelsearvodena är det ingenting som vi som bolag styr över: både styrelsens sammansättning och styrelsens ersättning är ägarfrågor, precis som i alla bolag. Det är aktieägarna som föreslår arvoden och det är aktieägarna som beslutar om dem på bolagsstämman.

Fredrik Karlsson

Kommunikationsdirektör, Fortum Sverige