2015-02-06 06:00

2015-02-06 06:00

Skrota vindkraftverken nu!

HAMMARÖ/KARLSTAD: Frågor till ansvariga politiker

Det är 205 miljoner kronor sedan jag skrev första gången och påpekade det lämpliga i att svälja stoltheten och skrota de kommunala vindkraftverken på Gässlingegrunden.

Dessa verk måste vara behäftade med ett systemfel som åstadkommer haveri långt innan de har uppnått antagen livslängd. Allt talar för att de övriga verken snart kommer att haverera på samma sätt som de två som nu står still. Vad gör ni då? Pytsar i ännu mer skattepengar? Det är uppenbart att eventuella förbättringar av underhållet inte gjorde mycket för livslängden.

Ni säger er nu vilja minimera förlusterna. Då finns bara ett vettigt alternativ – sätt en punkt som garanterat avslutar slöseriet med andras pengar: skrota verken nu!

Lennart Back

Det är 205 miljoner kronor sedan jag skrev första gången och påpekade det lämpliga i att svälja stoltheten och skrota de kommunala vindkraftverken på Gässlingegrunden.

Dessa verk måste vara behäftade med ett systemfel som åstadkommer haveri långt innan de har uppnått antagen livslängd. Allt talar för att de övriga verken snart kommer att haverera på samma sätt som de två som nu står still. Vad gör ni då? Pytsar i ännu mer skattepengar? Det är uppenbart att eventuella förbättringar av underhållet inte gjorde mycket för livslängden.

Ni säger er nu vilja minimera förlusterna. Då finns bara ett vettigt alternativ – sätt en punkt som garanterat avslutar slöseriet med andras pengar: skrota verken nu!

Lennart Back