2015-02-05 06:00

2015-02-05 06:00

Mer varierad musik, tack!

RADIO:

Är det inte dags nu att gemensamt kräva en mer allsidig och varierad musik i Värmlandsradion och förstås även för övriga lokala stationer i Sverige? Utbudet måste bli mer varierande med till exempel fler instrumentala virtuoser och kanske en dagens monolog. Låt mängder av världsartister få en chans att spelas, för i dag får de inte plats för alla nya skivor som måste spelas gång på gång på gång. Så Värmlandsradion, visa att ni nu är första lokalradion som förstår att det är vi här ute som ni ska lyssna på!

Bertil Näsman

Är det inte dags nu att gemensamt kräva en mer allsidig och varierad musik i Värmlandsradion och förstås även för övriga lokala stationer i Sverige? Utbudet måste bli mer varierande med till exempel fler instrumentala virtuoser och kanske en dagens monolog. Låt mängder av världsartister få en chans att spelas, för i dag får de inte plats för alla nya skivor som måste spelas gång på gång på gång. Så Värmlandsradion, visa att ni nu är första lokalradion som förstår att det är vi här ute som ni ska lyssna på!

Bertil Näsman