2015-02-04 06:00

2015-02-04 06:00

En krympande arbetsmarknad

PLATSANNONSER:

Om man läser tidningarnas platsannonser så är de ett fåtal om man jämför med en brinnande högkonjunktur.

Att anställa är dyrt, det är bättre att lösa problemet genom att beordra övertid, tänker företagsledarna på dagens arbetsmarknad. l annat fall använder man sig av bemanningsföretag.

Leif Wångstedt

Om man läser tidningarnas platsannonser så är de ett fåtal om man jämför med en brinnande högkonjunktur.

Att anställa är dyrt, det är bättre att lösa problemet genom att beordra övertid, tänker företagsledarna på dagens arbetsmarknad. l annat fall använder man sig av bemanningsföretag.

Leif Wångstedt