2015-02-04 06:00

2015-02-04 06:00

Bör samarbeta om en ny ishall

HAMMARÖ/KARLSTAD:

Jag läste i tidningen att Hammarö behöver ytterligare en ishall men att de inte har resurser till en sådan investering.

Centrala Karlstad är definitivt också i behov av en ishall till, så kanske kan de få till ett samarbete med Hammarö genom att bygga en ishall tillsammans. Lämpligen i ett centralt läge, till exempel på Kanikenäsholmen där det finns gott om plats. Jakobsberg eller Lamberget kan också vara utmärkta placeringar av en ny ishall, nu när det ska bli nya broar över älvgrenarna.

Konrad

Jag läste i tidningen att Hammarö behöver ytterligare en ishall men att de inte har resurser till en sådan investering.

Centrala Karlstad är definitivt också i behov av en ishall till, så kanske kan de få till ett samarbete med Hammarö genom att bygga en ishall tillsammans. Lämpligen i ett centralt läge, till exempel på Kanikenäsholmen där det finns gott om plats. Jakobsberg eller Lamberget kan också vara utmärkta placeringar av en ny ishall, nu när det ska bli nya broar över älvgrenarna.

Konrad