2015-02-04 06:00

2015-02-04 06:00

Blir stämd till eftertanke

VÄXTHUSEFFEKTEN: Spekulationer och hypoteser

Meteorologer och vetenskapsmän världen över tror sig vara någorlunda eniga om att vi under senare tid har åstadkommit en global temperaturhöjning på 1,5–2 grader Celsius, utöver det som kallas historiskt normala temperaturvärden.

Nonsens, kan vi tycka, temperatursvängningar har förekommit så länge jorden funnits. Istider har kommit och gått och föranlett folkvandringar lite hit och dit.

Men om vi nu står inför en global artificiell temperaturhöjning, så sker minsann inte dylika temperaturväxlingar över en natt. Antag att vi människor har åstadkommit en tvågradig global temperaturhöjning, då kan kanske den naturliga periodiciteten ha satts ur spel för en kortare period, så där 3 000–4 000 år eller så.

Alla substanser varmare än minus 273 grader Celsius, den absoluta nollpunkten, dunstar mer eller mindre snabbt. Vatten med en temperatur runt plus 20 grader Celsius avlämnar ganska rikligt med vattenånga från sin yta . Ungefär halva totala ytan av våra världshav har en yttemperatur på cirka 20 grader. Den totala ytan av våra världshav är cirka 361 miljoner kvadratkilometer. Om ytvattentemperaturen i våra världshav ökar med ytterligare två grader, så torde meravdunstningen bli ganska avsevärd; den accelererar ju i takt med stigande temperaturer. Det avdunstade vattnet bildar moln, och allt vatten som dessa bär med sig måste ju komma ner igen i form av regn.

Nu påstår forskarna att det sannolikt inte kommer att stoppa med en tvågradig temperaturhöjning, utan det blir kanske fem–sex grader på en femtioårsperiod. Jag vill inte åstadkomma någon panik, bara mana till en smula eftertanke...

Men visst, allt detta är spekulationer och hypoteser.

Nu ska jag sätta mig ner i en skön fåtölj, ta ett glas vatten och lära mig utantill Povel Ramels visa som handlar om att solen når oss bara en liten glimt i sänder...

Han på glasberget

Meteorologer och vetenskapsmän världen över tror sig vara någorlunda eniga om att vi under senare tid har åstadkommit en global temperaturhöjning på 1,5–2 grader Celsius, utöver det som kallas historiskt normala temperaturvärden.

Nonsens, kan vi tycka, temperatursvängningar har förekommit så länge jorden funnits. Istider har kommit och gått och föranlett folkvandringar lite hit och dit.

Men om vi nu står inför en global artificiell temperaturhöjning, så sker minsann inte dylika temperaturväxlingar över en natt. Antag att vi människor har åstadkommit en tvågradig global temperaturhöjning, då kan kanske den naturliga periodiciteten ha satts ur spel för en kortare period, så där 3 000–4 000 år eller så.

Alla substanser varmare än minus 273 grader Celsius, den absoluta nollpunkten, dunstar mer eller mindre snabbt. Vatten med en temperatur runt plus 20 grader Celsius avlämnar ganska rikligt med vattenånga från sin yta . Ungefär halva totala ytan av våra världshav har en yttemperatur på cirka 20 grader. Den totala ytan av våra världshav är cirka 361 miljoner kvadratkilometer. Om ytvattentemperaturen i våra världshav ökar med ytterligare två grader, så torde meravdunstningen bli ganska avsevärd; den accelererar ju i takt med stigande temperaturer. Det avdunstade vattnet bildar moln, och allt vatten som dessa bär med sig måste ju komma ner igen i form av regn.

Nu påstår forskarna att det sannolikt inte kommer att stoppa med en tvågradig temperaturhöjning, utan det blir kanske fem–sex grader på en femtioårsperiod. Jag vill inte åstadkomma någon panik, bara mana till en smula eftertanke...

Men visst, allt detta är spekulationer och hypoteser.

Nu ska jag sätta mig ner i en skön fåtölj, ta ett glas vatten och lära mig utantill Povel Ramels visa som handlar om att solen når oss bara en liten glimt i sänder...

Han på glasberget