2015-01-28 06:00

2015-01-28 06:00

Vill inte se blod

JAKT:

Varför skall det alltid frossas i blodiga avlivade villebråd? Det är detsamma vare sig det är varg, lo eller älg. Särskilt effektfullt är det om det är med snö. Då gör sig det röda blodet extra bra mot den vita snön.

Jag är ingen vegan, men dessa bilder som inte har något nyhetsvärde gör mig illa berörd. Detta gäller så väl i tidningar som i television. Låt oss slippa detta i fortsättningen.

M K

Varför skall det alltid frossas i blodiga avlivade villebråd? Det är detsamma vare sig det är varg, lo eller älg. Särskilt effektfullt är det om det är med snö. Då gör sig det röda blodet extra bra mot den vita snön.

Jag är ingen vegan, men dessa bilder som inte har något nyhetsvärde gör mig illa berörd. Detta gäller så väl i tidningar som i television. Låt oss slippa detta i fortsättningen.

M K