2015-01-28 06:00

2015-01-28 06:00

Utgallring på onaturlig väg

JAKT:

Nu räcker det! Det är olustigt detta med att det ska skjutas, dödas och slaktas djur i våra skogar. Alla vet, att om vi inte hade börjat skjuta dem, så hade utgallringen skett på naturlig väg – så som meningen är. När det riktigt otäcka rovdjuret; människan, lägger sig i blir det ett blodbad. Sluta dödandet!

Zandra

Nu räcker det! Det är olustigt detta med att det ska skjutas, dödas och slaktas djur i våra skogar. Alla vet, att om vi inte hade börjat skjuta dem, så hade utgallringen skett på naturlig väg – så som meningen är. När det riktigt otäcka rovdjuret; människan, lägger sig i blir det ett blodbad. Sluta dödandet!

Zandra