2015-01-28 06:00

2015-01-28 06:00

Tillgångarna är bundna i fonder

SVENSKA KYRKAN:

Det stämmer att Svenska kyrkan har skog och fonder, de så kallade prästlönetillgångarna. Dessa tillgångar är skänkta till kyrkan redan på medeltiden för att bekosta lön till prästen och byggande av kyrka i bygden. Tillgångarna är bundna i fonder som är reglerade i svensk lag, Lagen om Svenska kyrkan. Där står att ändamålet med kyrkans egendomar är att säkra de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse.

Begravningsverksamheten, som Svenska kyrkan sköter på statens uppdrag, finansieras genom begravningsavgiften som alla medborgare är skyldiga att betala. I och med att begravningsverksamheten är en myndighetsutövning särredovisas begravningskostnaderna och får inte blandas ihop med kostnaderna för församlingens verksamhet så som gudstjänster, diakoni, musik, barn- och ungdomsverksamhet et cetera. Dessa kostnader betalas till största delen av kyrkans medlemmar genom medlemsavgiften och till en mindre del av avkastningen från prästlönetillgångarna.

Torgny Lindén

Stiftsinformatör

Det stämmer att Svenska kyrkan har skog och fonder, de så kallade prästlönetillgångarna. Dessa tillgångar är skänkta till kyrkan redan på medeltiden för att bekosta lön till prästen och byggande av kyrka i bygden. Tillgångarna är bundna i fonder som är reglerade i svensk lag, Lagen om Svenska kyrkan. Där står att ändamålet med kyrkans egendomar är att säkra de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans förkunnelse.

Begravningsverksamheten, som Svenska kyrkan sköter på statens uppdrag, finansieras genom begravningsavgiften som alla medborgare är skyldiga att betala. I och med att begravningsverksamheten är en myndighetsutövning särredovisas begravningskostnaderna och får inte blandas ihop med kostnaderna för församlingens verksamhet så som gudstjänster, diakoni, musik, barn- och ungdomsverksamhet et cetera. Dessa kostnader betalas till största delen av kyrkans medlemmar genom medlemsavgiften och till en mindre del av avkastningen från prästlönetillgångarna.

Torgny Lindén

Stiftsinformatör