2015-01-28 06:00

2015-01-28 06:00

För dyrt att sanda under helgerna

HALKA:

Svar till signaturen Snart ej medlem (NWT 22/1):

Vi vill beklaga att insändaren fick tråkiga erfarenheter vid besöket på Fryksände kyrkogård. Och ja, det stämmer att kyrkogårdarna inte snöröjs och sandas under helgerna, något vi har flera anslag om vid kyrkogården. Beslut att inte sanda fattades för fyra år sedan och är ett led i nödvändiga besparingar. Personalkostnaderna för jourberedskap under helger är höga.

Fryksände pastorat finns i en så kallad glesbygdskommun med hög utflyttning och där fler dör än föds. Det innebär att intäkter inte ökar i samma takt som kostnaderna, trots intäkter direkt och indirekt från skogen. Därför pågår ett kontinuerligt arbete att minska kostymen i takt med att ramarna blir allt mindre.

Samtidigt pågår just nu ett arbete att ompröva tidigare prioriteringar.

Vi tar självklart med dina önskemål in i detta arbete; att de som enbart kan besöka kyrkogården på helger nu lätt hamnar i kläm.

Johan BonanderRune Mattsson

Kyrkoherde

Svar till signaturen Snart ej medlem (NWT 22/1):

Vi vill beklaga att insändaren fick tråkiga erfarenheter vid besöket på Fryksände kyrkogård. Och ja, det stämmer att kyrkogårdarna inte snöröjs och sandas under helgerna, något vi har flera anslag om vid kyrkogården. Beslut att inte sanda fattades för fyra år sedan och är ett led i nödvändiga besparingar. Personalkostnaderna för jourberedskap under helger är höga.

Fryksände pastorat finns i en så kallad glesbygdskommun med hög utflyttning och där fler dör än föds. Det innebär att intäkter inte ökar i samma takt som kostnaderna, trots intäkter direkt och indirekt från skogen. Därför pågår ett kontinuerligt arbete att minska kostymen i takt med att ramarna blir allt mindre.

Samtidigt pågår just nu ett arbete att ompröva tidigare prioriteringar.

Vi tar självklart med dina önskemål in i detta arbete; att de som enbart kan besöka kyrkogården på helger nu lätt hamnar i kläm.

Johan BonanderRune Mattsson

Kyrkoherde