2015-01-27 06:00

2015-01-27 06:00

Vill få siffror serverade

POLITIK:

Vi väljare måste av politikerna få veta vad invandringen kostar. Googlar man på det får man siffror på mellan 70 oh 250 miljader kronor per år. Vad får invandrare i form av olika ersättningar och stöd?

På plussidan kommer ju att en antal invandrare får jobb, hur mycket pengar ger det?

Sedan vore det intressant att veta hur stor arbetslösheten är bland invandrare. Det sägs att invandrare ska hjälpa till med demografin. Allt fler jobb utförda av människor riskerar att försvinna i takt med att jobben automatiseras. I en ny rapport från Ekonomistyrningsverket slås fast att utrymmet för reformer framöver är mycket litet . Ska vi få några pengar till välfärden med mera, så får man höja skatterna och exempelvis ta bort jobbskatteavdraget.

Det skulle vara intressant att få höra dessa siffror insatt i en helhetsbild med alla andra kostnader i samhället.

Våga ta debatten

Vi väljare måste av politikerna få veta vad invandringen kostar. Googlar man på det får man siffror på mellan 70 oh 250 miljader kronor per år. Vad får invandrare i form av olika ersättningar och stöd?

På plussidan kommer ju att en antal invandrare får jobb, hur mycket pengar ger det?

Sedan vore det intressant att veta hur stor arbetslösheten är bland invandrare. Det sägs att invandrare ska hjälpa till med demografin. Allt fler jobb utförda av människor riskerar att försvinna i takt med att jobben automatiseras. I en ny rapport från Ekonomistyrningsverket slås fast att utrymmet för reformer framöver är mycket litet . Ska vi få några pengar till välfärden med mera, så får man höja skatterna och exempelvis ta bort jobbskatteavdraget.

Det skulle vara intressant att få höra dessa siffror insatt i en helhetsbild med alla andra kostnader i samhället.

Våga ta debatten