2015-01-27 06:00

2015-01-27 06:00

Lättare att få tag i spice än alkohol

SYSTEMFEL:

Spice är en populär drog bland unga i dag och är även känd som den mest farliga drogen i Sverige. Många tar drogen för att det ska framkalla samma känsla som cannabis, men jag tycker att det är helt idiotisk tänk. Det finns faktiskt många skillnader mellan cannabis och Spice. Ännu har ingen dött av cannabis, men folk har dött av Spice. Den enda likheten mellan drogerna är att man kan röka dem.

Många får hårda straff och/eller socialen på sig de misstänks ha använt cannabis. Om man däremot har använt Spice, så får man kanske en varning, eller så bryr sig ingen om det.

Samhället agerar bara om någon har dött av Spice och jag tycker att det är för jäkligt! Det är lättare att få tag i Spice än alkohol i dagens samhälle. Det tyder att det är något fel i systemet.

Linus

Spice är en populär drog bland unga i dag och är även känd som den mest farliga drogen i Sverige. Många tar drogen för att det ska framkalla samma känsla som cannabis, men jag tycker att det är helt idiotisk tänk. Det finns faktiskt många skillnader mellan cannabis och Spice. Ännu har ingen dött av cannabis, men folk har dött av Spice. Den enda likheten mellan drogerna är att man kan röka dem.

Många får hårda straff och/eller socialen på sig de misstänks ha använt cannabis. Om man däremot har använt Spice, så får man kanske en varning, eller så bryr sig ingen om det.

Samhället agerar bara om någon har dött av Spice och jag tycker att det är för jäkligt! Det är lättare att få tag i Spice än alkohol i dagens samhälle. Det tyder att det är något fel i systemet.

Linus