2015-01-27 06:00

2015-01-27 06:00

Har förhoppningar om förbättringar

VC KIL:

Svar till signaturen Upprörd NWT 23/1):

Jag beklagar att ni har haft svårt att få kontakt med vårdcentralen i Kil. Vi är medvetna om att det är kö på telefonlinjer dit in, trots att vi använder alla resurser vi har för att besvara samtal under telefontiderna. Vi håller på att rekrytera distriktssköterskor och har god förhoppning om att läget kommer att bli bättre under våren.

Jag vill gärna ta del av dina åsikter om medicinsk hantering och hoppas att du kontaktar mig personligen via landstingets växel. Dina synpunkter som patient eller anhörig är viktiga för oss.

Gun Fridh

Enhetschef vårdcentralen Kil

Svar till signaturen Upprörd NWT 23/1):

Jag beklagar att ni har haft svårt att få kontakt med vårdcentralen i Kil. Vi är medvetna om att det är kö på telefonlinjer dit in, trots att vi använder alla resurser vi har för att besvara samtal under telefontiderna. Vi håller på att rekrytera distriktssköterskor och har god förhoppning om att läget kommer att bli bättre under våren.

Jag vill gärna ta del av dina åsikter om medicinsk hantering och hoppas att du kontaktar mig personligen via landstingets växel. Dina synpunkter som patient eller anhörig är viktiga för oss.

Gun Fridh

Enhetschef vårdcentralen Kil