2015-01-26 06:00

2015-01-26 06:00

Vi elever behöver mer idrott

SKOLA:

Det skulle behövas mycket mer idrott under skoltid. Många elever är väldigt skoltrötta och då kan det vara bra med idrott så att man får röra på sig och göra roliga saker med klassen utöver att bara sitta och plugga.

Forskning visar att man får lättare att plugga om man rör på sig mer, plus att eleverna får en liten paus från skolarbetet också.

Skolan kanske anser att det inte finns plats för mer idrott, men eleverna skulle nog nöja sig med om de fick längre idrottslektioner.

Idrottsgillande elev

Det skulle behövas mycket mer idrott under skoltid. Många elever är väldigt skoltrötta och då kan det vara bra med idrott så att man får röra på sig och göra roliga saker med klassen utöver att bara sitta och plugga.

Forskning visar att man får lättare att plugga om man rör på sig mer, plus att eleverna får en liten paus från skolarbetet också.

Skolan kanske anser att det inte finns plats för mer idrott, men eleverna skulle nog nöja sig med om de fick längre idrottslektioner.

Idrottsgillande elev