2015-01-26 06:00

2015-01-26 06:00

Så löser vi problemen

NATIONALEKONOMI:

Jobbskatteavdraget ger ingen nettoeffekt då både jobb och arbetslösa ökar och är därmed ett lyxavdrag.

Ta därför bort jobbskatteavdraget, så kan man finansiera hela invandringen med dessa pengar och då kan vi även få pengar över till välfärd.

Pensionär

Jobbskatteavdraget ger ingen nettoeffekt då både jobb och arbetslösa ökar och är därmed ett lyxavdrag.

Ta därför bort jobbskatteavdraget, så kan man finansiera hela invandringen med dessa pengar och då kan vi även få pengar över till välfärd.

Pensionär