2015-01-26 06:00

2015-01-26 06:00

Låt bli att mata fåglarna

UTFODRING:

Tänk på din omgivning om du bor i hyreshus i tätbebyggt område. Mata inte fiskmåsar, skator och duvor med mera. Det blir fågelskit överallt. Snart kommer fiskmåsungarna till världen och då skränas det från tidig morgon till sen kväll.

Granne

Tänk på din omgivning om du bor i hyreshus i tätbebyggt område. Mata inte fiskmåsar, skator och duvor med mera. Det blir fågelskit överallt. Snart kommer fiskmåsungarna till världen och då skränas det från tidig morgon till sen kväll.

Granne