2015-01-24 06:00

2015-01-24 06:00

Känner sig rädd för ryska östersjöövningar

SÄKERHET: Ny militärdoktrin oroar

Ryssland kör alltså atomubåt i övervattensläge mitt på ljusa dagen mellan Nacka och Lidingö, i inloppet till Stockholm. Vad säger miljöministern, som är kärnkraftsmotståndare? Utrikesministern verkar mest intresserad av problem långt bort. Och Sverigedemokraterna är mer ryssvänliga än Vänsterpartiet.

Upplösningen av Sovjetunionen var en geopolitisk katastrof, enligt Putin. Ryssland övar för fullt i Östersjön och har infört en ny militärdoktrin som säger att det är okej att angripa västländer om det behövs, till exempel för att skaffa en robotbas mitt i Östersjön.

Hur länge kommer det att vara möjligt att ha politikerveckor i Almedalen i Visby?

Orolig medborgare

Ryssland kör alltså atomubåt i övervattensläge mitt på ljusa dagen mellan Nacka och Lidingö, i inloppet till Stockholm. Vad säger miljöministern, som är kärnkraftsmotståndare? Utrikesministern verkar mest intresserad av problem långt bort. Och Sverigedemokraterna är mer ryssvänliga än Vänsterpartiet.

Upplösningen av Sovjetunionen var en geopolitisk katastrof, enligt Putin. Ryssland övar för fullt i Östersjön och har infört en ny militärdoktrin som säger att det är okej att angripa västländer om det behövs, till exempel för att skaffa en robotbas mitt i Östersjön.

Hur länge kommer det att vara möjligt att ha politikerveckor i Almedalen i Visby?

Orolig medborgare