2015-01-23 06:00

2015-01-23 06:00

Politikerna kan inte räkna

SUNNE:

Så har det åter visat sig att varken politiker i den förra majoriteten eller tjänstemän i Sunne kommun kan räkna!

För det är väl inte så illa att politikerna beställde siffror från tjänstemännen som skulle göra att det gick att få igenom planerna på en centraliserad skolorganisation?

När vi påstod att siffrorna var mycket för låga och frågade efter underlaget, så hänvisade man till ”schabloner” men kunde inte visa hur dessa såg ut!

Försök nu att öppet erkänna hur det ligger till – att ni, som Ola Persson vid något tillfälle sade, hade bestämt er för att detta skulle genomföras oavsett vad det skulle komma att kosta!

Staffan Wrange

Så har det åter visat sig att varken politiker i den förra majoriteten eller tjänstemän i Sunne kommun kan räkna!

För det är väl inte så illa att politikerna beställde siffror från tjänstemännen som skulle göra att det gick att få igenom planerna på en centraliserad skolorganisation?

När vi påstod att siffrorna var mycket för låga och frågade efter underlaget, så hänvisade man till ”schabloner” men kunde inte visa hur dessa såg ut!

Försök nu att öppet erkänna hur det ligger till – att ni, som Ola Persson vid något tillfälle sade, hade bestämt er för att detta skulle genomföras oavsett vad det skulle komma att kosta!

Staffan Wrange