2015-01-22 06:00

2015-01-22 08:50

Kyrkan är snål med att sanda

Jag skulle nyligen besöka mina föräldrars grav i Torsby, men döm om min förvåning när vägarna på kyrkogården var så hala att ingen människa kunde gå där. Jag blev väldigt ledsen. Visserligen stod på en lapp vid kyrkmuren att sandning och snöröjning bara förekommer måndag–fredag, men det finns ju de som bara kan komma på helgerna.

Det är väldigt snålt av göra så här. Karlstads stift har 47 000 hektar skog 100 miljoner kronor i fonder, så det måste räcka till sandning även på helgerna. Eller ser stiftet mer till sina egna pengar än till att folk ska kunna besöka gravarna?

Snart ej medlem i Svenska kyrkan

Jag skulle nyligen besöka mina föräldrars grav i Torsby, men döm om min förvåning när vägarna på kyrkogården var så hala att ingen människa kunde gå där. Jag blev väldigt ledsen. Visserligen stod på en lapp vid kyrkmuren att sandning och snöröjning bara förekommer måndag–fredag, men det finns ju de som bara kan komma på helgerna.

Det är väldigt snålt av göra så här. Karlstads stift har 47 000 hektar skog 100 miljoner kronor i fonder, så det måste räcka till sandning även på helgerna. Eller ser stiftet mer till sina egna pengar än till att folk ska kunna besöka gravarna?

Snart ej medlem i Svenska kyrkan