2015-01-22 06:00

2015-01-22 08:49

Incidenter kan inträffa och det är alltid beklagligt

KARLSTADS KOMMUN: Vi arbetar ständigt för att utveckla oss

Svar till Eva-Lotte Olsson (NWT 14/1):

När jag läser din insändare blir jag ledsen. Det känns tråkigt att du har negativa erfarenheter av äldreomsorgen i Karlstad.

Det boende som refereras till i insändaren lades ner för mer än tio år sedan och tillhör därmed inte vår verksamhet längre.

Det inträffar ibland incidenter i en så stor verksamhet som vår och det är alltid beklagligt. Vi arbetar ständigt för att utveckla oss och för en kontinuerlig dialog med våra kunder och anhöriga kring hur vi kan bli bättre.

Som verksamhetschef är jag ofta ute och besöker våra boenden och träffar då både personal, kunder och anhöriga. Alla våra boenden får dessutom både planerade och oplanerade besök av den tillsynsenhet som ansvarar för uppföljning och kontroll av vår verksamhet.

Du är välkommen att höra av dig direkt till mig på telefon 054-540 00 00, om du har synpunkter på vår verksamhet .

Jenny Sundqvist

Verksamhetschef vårdboende, Karlstads kommun

Svar till Eva-Lotte Olsson (NWT 14/1):

När jag läser din insändare blir jag ledsen. Det känns tråkigt att du har negativa erfarenheter av äldreomsorgen i Karlstad.

Det boende som refereras till i insändaren lades ner för mer än tio år sedan och tillhör därmed inte vår verksamhet längre.

Det inträffar ibland incidenter i en så stor verksamhet som vår och det är alltid beklagligt. Vi arbetar ständigt för att utveckla oss och för en kontinuerlig dialog med våra kunder och anhöriga kring hur vi kan bli bättre.

Som verksamhetschef är jag ofta ute och besöker våra boenden och träffar då både personal, kunder och anhöriga. Alla våra boenden får dessutom både planerade och oplanerade besök av den tillsynsenhet som ansvarar för uppföljning och kontroll av vår verksamhet.

Du är välkommen att höra av dig direkt till mig på telefon 054-540 00 00, om du har synpunkter på vår verksamhet .

Jenny Sundqvist

Verksamhetschef vårdboende, Karlstads kommun