2015-01-22 06:00

2015-01-22 06:00

Dags att börja sanda

HALKPROBLEM:

Vi är många, inte minst inom sjukvården, som önskar att Karlstads kommun börjar sanda på allvar nu! Då kanske vi som nu får avstå vår operation slipper att vänta så länge.

G S

Vi är många, inte minst inom sjukvården, som önskar att Karlstads kommun börjar sanda på allvar nu! Då kanske vi som nu får avstå vår operation slipper att vänta så länge.

G S