2015-01-21 06:00

2015-01-21 09:18

Det fria ordet får inte missbrukas

:

I världen pågår en väckelserörelse för det fria ordets ovillkorliga rätt att framföras. Frälsaren heter Charlie och han predikar ur yttrandefrihetens heliga veckotidningsskrift Hebdo om det fria ordets betydelse för mänsklighetens och demokratins överlevnad. Detta oavsett hur det utformas.

Flera har redan fått sätta livet till i hans namn. Massorna samlas på gator och torg och pennfäktar, för att visa pennans makt över svärdet. Modigt(?) hänger nu allt fler på i denna väckelserörelse, där riskenökar att fler liv offras på det fria ordets altare. Risk finns att det fria ordet inte uppfattas lika storsint och överseende av alla och istället väcker en liten djävul hosdemsom deltagit i ett tältmöte anordnat av någon terrorrörelse. Att kasta in tre miljoner nya karikatyrteckningar i den brasa som redan är överhettad, är lika oförståndigt som att dela ut handgranater gratis i fiendeland.

Det fria ordet får inte missbrukas utan måste vårdas och utformas med elegans, även om det väcker känslor – då kan det det mottas med ett leende och ge mottagaren ett lättare och bättre sinnelag och förhoppningsvis frälsa oss från ondo...

Sven-Åke Runelid

I världen pågår en väckelserörelse för det fria ordets ovillkorliga rätt att framföras. Frälsaren heter Charlie och han predikar ur yttrandefrihetens heliga veckotidningsskrift Hebdo om det fria ordets betydelse för mänsklighetens och demokratins överlevnad. Detta oavsett hur det utformas.

Flera har redan fått sätta livet till i hans namn. Massorna samlas på gator och torg och pennfäktar, för att visa pennans makt över svärdet. Modigt(?) hänger nu allt fler på i denna väckelserörelse, där riskenökar att fler liv offras på det fria ordets altare. Risk finns att det fria ordet inte uppfattas lika storsint och överseende av alla och istället väcker en liten djävul hosdemsom deltagit i ett tältmöte anordnat av någon terrorrörelse. Att kasta in tre miljoner nya karikatyrteckningar i den brasa som redan är överhettad, är lika oförståndigt som att dela ut handgranater gratis i fiendeland.

Det fria ordet får inte missbrukas utan måste vårdas och utformas med elegans, även om det väcker känslor – då kan det det mottas med ett leende och ge mottagaren ett lättare och bättre sinnelag och förhoppningsvis frälsa oss från ondo...

Sven-Åke Runelid