2015-01-21 06:00

2015-01-21 09:21

Ansvar förmarknaden

ENERGI:

I insändaren ”Bryt elnätsmonopolet”, införd i NWT den 15/1, riktas kritik mot Energimyndigheten.

Energimyndigheten har inte ansvaret att övervaka energimarknaderna, utan det ansvaret har Energimarknadsinspektionen.

Och anledningen till monopolen är att det inte är ekonomiskt hållbart att bygga och driva parallella elnät.

Ola WestbergRanald MacDonald

Pressansvarig Energimyndigheten

I insändaren ”Bryt elnätsmonopolet”, införd i NWT den 15/1, riktas kritik mot Energimyndigheten.

Energimyndigheten har inte ansvaret att övervaka energimarknaderna, utan det ansvaret har Energimarknadsinspektionen.

Och anledningen till monopolen är att det inte är ekonomiskt hållbart att bygga och driva parallella elnät.

Ola WestbergRanald MacDonald

Pressansvarig Energimyndigheten