2015-01-19 06:00

2015-01-20 22:47

Vargen gör ingen nytta för landsbygden

VARGJAKT

Vilken nytta har vi av att ha varg i skogarna och som en följd av detta även i bebyggelsen på landsbygden? Ingen!

Det hjälper bara till att lägga en död hand över landsbygden. Många som bor och verkar i dessa trakter försöker att med olika bisysslor kunna vara kvar där men hindren för detta kryper allt mer inpå dem. Djurhållning i mindre skala, jakt, natur-turism, livskvalitet med mera får stryka på foten för att ett fåtal (oftast icke närboende) ställer till det med olika överklaganden i domstolar.

Vissa områden i Värmland är snart helt tomma på älg. Arrendeinkomster från utländska jägare uteblir, de har i stort sett slutat att komma hit. Vem betalar för att komma hit och se på varg?

Än har ingen människa i närtid hos oss anfallits av varg men vad händer den dag då det blir ont om bytesdjur och då hungriga vargar stryker omkring runt husen på landsbygden. Ja, det kan man fundera på själv men tänk er in i situationen för en barnfamilj.

För alla invånare är ju en sak gemensam och det är livskvalitet och viljan att kunna leva kvar på landsbygden eftersom man en gång valt det.

K.S.

Det hjälper bara till att lägga en död hand över landsbygden. Många som bor och verkar i dessa trakter försöker att med olika bisysslor kunna vara kvar där men hindren för detta kryper allt mer inpå dem. Djurhållning i mindre skala, jakt, natur-turism, livskvalitet med mera får stryka på foten för att ett fåtal (oftast icke närboende) ställer till det med olika överklaganden i domstolar.

Vissa områden i Värmland är snart helt tomma på älg. Arrendeinkomster från utländska jägare uteblir, de har i stort sett slutat att komma hit. Vem betalar för att komma hit och se på varg?

Än har ingen människa i närtid hos oss anfallits av varg men vad händer den dag då det blir ont om bytesdjur och då hungriga vargar stryker omkring runt husen på landsbygden. Ja, det kan man fundera på själv men tänk er in i situationen för en barnfamilj.

För alla invånare är ju en sak gemensam och det är livskvalitet och viljan att kunna leva kvar på landsbygden eftersom man en gång valt det.

K.S.